Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tổng quan

Công ty Vận tải biển VIMC (viết tắt là VLC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), được thành lập ngày 08/05/2002 và có trụ sở chính tại Hà Nội. Công ty Vận tải biển VIMC là công ty đầu tiên của Việt Nam có đội tàu hàng khô. Cho đến nay, chúng tôi đang khai thác đội tàu hàng khô lớn nhất Việt Nam.

Công ty đã thiết lập Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp, Môi trường và Chất lượng (SHEQMS) để phục vụ nhu cầu và mục tiêu của mình. Công ty đã và đang liên tục thực hiện công tác đánh giá khả năng của mình thông qua việc xây dựng, phát triển SHEQMS để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, quy định và yêu cầu của các tổ chức liên quan.

Để thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Vận tải biển VIMC, với sự hỗ trợ tài chính to lớn từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chúng tôi đã và đang mở rộng, trẻ hóa và đa dạng hóa đội tàu gồm tàu hàng khô, tàu container và tàu dầu. Chúng tôi cũng đang tiến hành bán các tàu cũ, mua các tàu ít tuổi và đặt đóng tàu mới.

Tàu hàng khô đều là những tàu mới chạy chủ yếu trên các tuyến Châu Á, là nơi mà chúng tôi đã tạo dựng được hình ảnh là một nhà cung cấp các dịch vụ tốt.

Tàu container hiện đang khai thác trên các tuyến nội địa và Châu Á.

Tàu dầu của công ty được Shell, BP và các hãng tàu dầu lớn khác thuê.

Ngoài tàu hàng khô, tàu container và tàu dầu, các dịch vụ logistics cũng được chú trọng nhằm cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng.